  
         
   
  5725
   259
   2018-06-24
   2019-06-10
  398
 
 
【    】
       

                                  
   

                                   
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                              BATA                                                                                                                                                                                 1880 1924                                                                     
                    
                  
                 
                    
                   
                   
                  
                           
                                                
                
                 
                  
                 
               
                 
                 
                        
                                                                                                
               
                   
                
                  
                  
                      
                   
                                
     
   ①                                                                                                            
   ②                                                  
   ③         1890                                                                           1958             
   ④                                                                      
⑤              2014         

                  
                  
                  
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2018-09-13 08:58
   199 
    108 
    
1
  



   
 
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  