 
          
  
  4329
   58
   2018-05-18
   2019-10-20
  136
 
 
【   】
                    16                       

                                            

                                        

                               

                           

                                                                  35                                                                                                   21                       

     《     》       /PhD/                                       

                                                           1-3                                                                              

                                                                                                             МИТ                          

   300        50      

                    

      300        50       18                         《                        3000 —  》            

                                                                         


            MIT     《》       


           

            《              》                   ()                    21                                                                       

         1990     TOEFL         (НЭТИ)         

                               MIT     《》                   

                

                              

                                                                                                                                                              

       

                                      МТ                            МИТ                                                                    СЕО     СТО                          2001    11  /                             /                         1200        30                                МТ      16                                                                   

                   

                                                                                                              

                   МТ       

                                                                                             МТ            

                                   

                                                                                                                                  14 ( 2     12 )                                                                                                                                                    

                     

                                                                     《     》                   


          


                             

                          《double major》                                                       

                

                                                                                                                                                                                        (proxy)                                               

          

                                                       18                                            

       《   》                                           

                           40                                                                                                                                                                  

                           

             ∙                                 


       


            

              

              

                          

                        

                                                

                      

                                                       

          

                                                                                         

        


                         
                              

                           

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2018-12-30 10:47
   343 
    385 
    
0
  



   
 



123


















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  