 
          
  
  3341
   50
   2018-05-18
   2019-06-17
  112
 
 
【   】
              


      16                       
                                            
                                        
                               
                           
                                                                  35                                                                                                   21                       
     《     》       /PhD/                                       
                                                           1-3                                                                              
                                                                                                             МИТ                          
   300        50      
                    
      300        50       18                         《                        3000 —  》            
                                                                         

            MIT     《》       

           
            《              》                   ()                    21                                                                       
         1990     TOEFL         (НЭТИ)         
                               MIT     《》                   
                
                              
                                                                                                                                                              
       
                                      МТ                            МИТ                                                                    СЕО     СТО                          2001    11  /                             /                         1200        30                                МТ      16                                                                   
                   
                                                                                                              
                   МТ       
                                                                                             МТ            
                                   
                                                                                                                                  14 ( 2     12 )                                                                                                                                                    
                     
                                                                     《     》                   

          

                             
                          《double major》                                                       
                
                                                                                                                                                                                        (proxy)                                               
          
                                                       18                                            
       《   》                                           
                           40                                                                                                                                                                  
                           
             ∙                                 

       

            
              
              
                          
                        
                                                
                      
                                                       
          
                                                                                         
        

                                                       
                           
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
2019-7-1                   200    
 
 
×
 
   2018-12-30 10:47
   293 
    380 
    
0
  



   
 


123


















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  