   
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  2129112
   3837
   2014-11-13
   2020-02-20
  2757
 
 
【   】
        
      Н.Даваасүрэн | Zindaa.mn
      2019 оны 03 сарын 15

      20                      1929      15           
      
         1949         1950         1952               1954                                  

                                     
      
                                                      

        1967                                     1979          1982          
      
                            

         
      
           
         
           
           
           
             
          
           
      
          
      
          
          
           
        
          
         
         
         
         
          
        
        
         
           
         
          
      
        
      
           
          
           
          
           
           
           
           
        
           
           
           
           
            
           
           
           
          
           
          
      
                      
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-03-16 15:19
   233 
    271 
    
1
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







ᠬᠡᠰᠢᠭ










     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  