           
     
  608804
   4483
   2015-12-13
   2019-07-23
  4696
 
 
【    】
ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
   


       ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠬᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠣᠵᠥ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠥ᠂ ᠵᠥᠬᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠰᠢᠬᠡᠬᠡᠳ ᠡᠬᠡᠳᠡᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠥ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠮᠥᠷ ᠵᠣᠣᠯᠢ ︵ᠱᠥᠬᠦᠯᠳᠡ︶ ᠲᠣᠰᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠠᠰᠥ ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ︶ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠥ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠣᠯᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠥᠬᠦᠵᠥ ᠰᠠᠪᠡᠷᠡᠬᠡᠬᠡᠳ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠠᠪᠢᠬᠦᠷ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣᠨ ᠰᠠᠬᠰᠥ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠲᠣᠭᠤᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠯ ᠥᠬᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠬᠦᠬᠡᠢ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠥᠡᠭᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-05-15 10:35
   48 
    54 
    
1
  



 
   2019-05-15 11:53 
     
        /2019-05-16 
   
 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  