           
     
  612740
   5102
   2015-12-13
   2019-11-17
  5216
 
 
【    】
ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠨ

   ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠡᠣᠢᠪ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠣᠨᠤ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠠ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢᠷᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠢᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠡᠣᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠡᠠᠵᠢᠯ ᠡᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠡᠣᠢᠬᠡᠳᠠ ᠡᠰᠠᠷᠠᠭ᠌ ᠡᠣᠢᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠢᠩᠨᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠳᠠ ᠡᠣᠰᠤ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠢᠷᠯᠠᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯᠳᠣᠳᠠᠭ᠌᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠣᠷᠢᠵᠤ ᠡᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠡᠵᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠣᠢᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋᠂ ᠰᠥ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠵᠢ ᠵᠢ ᠡᠢᠳᠠᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠴᠣᠵᠤ᠂ ᠡᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠠ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠠᠮᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ‍ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠠᠮᠰᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ᠋᠃ ᠡᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠢᠢᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠡᠣᠰᠤ᠂ ᠳᠣᠢᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠪᠤᠢᠬᠦᠳᠠᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠵᠤ ᠡᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠠ ᠡᠣᠢᠶᠠᠰ ᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠣᠢᠩᠨᠠᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠋᠃ ᠬᠦᠢᠷᠣᠯᠴᠠᠠ ᠡᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠴᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠣᠪᠢᠠ ‍ᠤ ᠡᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠡᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠣᠢᠭᠳᠠᠭ᠌᠃ ᠡᠬᠦᠠ ‍ᠢ ᠬᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠭ᠌ ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-01 19:04
   94 
    73 
    
1
  



 
   2019-07-06 11:21 
     
        /2019-07-06 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  