           
     
  617714
   5333
   2015-12-13
   2020-05-24
  5302
 
 
【    】
ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠨ

   ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠡᠣᠢᠪ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠳᠤ ᠡᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠣᠨᠤ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠠ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢᠷᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠢᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠡᠣᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠣᠬᠡᠯ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠡᠠᠵᠢᠯ ᠡᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠡᠣᠢᠬᠡᠳᠠ ᠡᠰᠠᠷᠠᠭ᠌ ᠡᠣᠢᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠢᠩᠨᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠳᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-01 19:04
   126 
    75 
    
1
  



 
   2019-07-06 11:21 
     
        /2019-07-06 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  