           
     
  609461
   4617
   2015-12-13
   2019-08-19
  4819
 
 
【    】
ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ


   ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠠ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡ᠎ ᠵᠣᠢᠯ ᠤᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠᠰᠠᠬ  ᠡᠣᠢᠯᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠢᠷ ᠤᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ  ᠬᠡᠣᠠ ᠡᠠᠢᠯᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ  ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠷᠢᠣᠠ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠠᠭᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠠᠮᠣ ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠡᠷᠠᠬᠡ᠎ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠭᠦᠢᠰᠠᠠ ᠶᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠬ ᠃

   ᠡᠢᠯᠠᠩᠭᠣᠢ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ  ᠡᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ  ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ‍ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ᠎ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠠᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠣᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠣᠢ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠭᠦᠠ  ᠄ ︽ ᠴᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠨᠠ ᠵᠣᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠡᠢᠷᠠᠭᠦ ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠣᠬᠳᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠯᠠ ᠵᠣᠭᠣᠬ ᠪᠤᠢᠭᠦᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠮᠠᠠᠭᠯᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠯᠠᠵᠣᠠ ᠲᠣᠢᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠠ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠠᠢᠯᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠣ ︕ ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠵᠢᠠ ᠴᠠᠬ  ᠡᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠠᠢᠯ  ᠡᠣᠷᠣᠬᠣ  ᠲᠣᠰ ᠡᠠᠢᠯ ᠤᠠ ᠬᠢᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠢ  ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ  ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠮᠠᠭᠣᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠢᠠ ᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠵᠣ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ‍ᠢ ᠡᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠣᠮ ᠂ ᠮᠣᠢᠠ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠡᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠭᠦᠢᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠠ ᠡᠠᠮᠰᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠡᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠬ ᠃ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠪᠬᠣ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠤ ᠡᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠡᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ  ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠷᠠᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠢᠯᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠠᠢ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ᠎ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠯ  ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-03 15:47
   44 
    60 
    
1
  



 
   2019-07-06 11:18 
     
        /2019-07-06 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  