           
     
  617743
   5336
   2015-12-13
   2020-05-27
  5304
 
 
【    】
ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ


   ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠠ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡ᠎ ᠵᠣᠢᠯ ᠤᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠᠰᠠᠬ  ᠡᠣᠢᠯᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠢᠷ ᠤᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ  ᠬᠡᠣᠠ ᠡᠠᠢᠯᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ  ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠷᠢᠣᠠ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠠᠭᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠠᠮᠣ ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠡᠷᠠᠬᠡ᠎ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠭᠦᠢᠰᠠᠠ ᠶᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠬ ᠃

   ᠡᠢᠯᠠᠩᠭᠣᠢ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ  ᠡᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ  ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ‍ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ᠎ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠠᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-07-03 15:47
   98 
    66 
    
1
  



 
   2019-07-06 11:18 
     
        /2019-07-06 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  