  
          
       
  115137
   304
   2014-05-12
   2019-08-20
  209
 
 
【   】
ᠡᠨᠡ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ
      ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠩᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠥᠯᠢᠭ ᠨᠠᠮᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣᠯ᠃

ᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠳᠥ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠥ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠦᠷᠯᠣᠭᠡ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠯᠠ᠂ ᠦᠷᠯᠣᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠥ ᠯᠠ ᠦᠮᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠣᠨᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠢ  ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠯᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠯᠤᠭᠡ᠂

ᠰᠥᠭᠥᠮ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠡᠪᠡᠰᠣᠨ ᠳᠥ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠥᠷ ᠮᠦᠰᠭᠢᠵᠣ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠨᠡ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ᠂

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-07-08 09:13
   64 
    83 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  