ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
      
  348
   5
   2019-06-10
  
  13
 
 
【   】
ᠦᠩᠰᠢᠭ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

      

      

                     ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ

ᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠳ ᠢᠷᠠᠭᠣᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠨᠦᠭ ᠰᠦ᠋ ᠴᠠᠯᠭᠢᠭᠠᠳ

ᠦᠩᠰᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠶ


ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ

ᠠᠭᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠠᠯᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠶ


ᠠᠢᠵᠢᠮᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠤᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠭᠠᠳ

ᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠠᠳ

ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠶ


ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠨ 

ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠳ

ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠴᠡᠩᠬᠡᠭᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠁


               2019 ᠂ 7 ᠂ 30ᠦᠳᠡ ᠳᠦ     
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-08-13 20:52
   63 
    52 
    
1
  



 
   2019-09-05 22:02 
     2019-09-04 09:18 
   2019-08-23 13:48 
     2019-08-13 21:29 
   
 
ᠤᠰᠤ









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  