           
     
  614975
   5266
   2015-12-13
   2020-01-25
  5250
 
 
【    】
ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ

    ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠠ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡ᠎ᠠ ᠵᠣᠢᠯ ᠤᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠯᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠵᠢᠷ ᠤᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠡᠣᠠ ᠡᠠᠢᠯᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠷᠢᠣᠠ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠠᠭᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠠᠮᠣ ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠣᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ‍ᠢ ᠡᠣᠢᠷᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠡᠷᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠭᠦᠢᠰᠠᠠ ᠶᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠢᠯᠠᠩᠭᠣᠢ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠣ ᠡᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠲᠣ ᠶᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠪᠤᠣᠪᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ‍ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠠᠠᠢ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠷᠣᠵᠣ ᠂ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠣᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠣᠢ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠄ ︽ ᠴᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠡᠨᠠ ᠵᠣᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡ᠎ᠠ ᠡᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠡᠢᠷᠠᠭᠦ ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠣᠬᠳᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠯᠠ ᠵᠣᠭᠣᠬ ᠪᠤᠢᠭᠦᠳᠠ ᠵᠢᠠ ᠮᠠᠠᠭᠯᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠯᠠᠵᠣᠠ ᠲᠣᠢᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠠ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠵᠣ ᠡᠠᠢᠯᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠣ ︕ ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠵᠢᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠣ ᠡᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠠᠢᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠡᠣᠷᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠣᠰ ᠡᠠᠢᠯ ᠤᠠ ᠬᠢᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ︽ ᠴᠠᠢ ᠴᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠣ ᠡᠣᠢᠬᠡᠢ ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠮᠠᠭᠣᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠬ ᠃


    ᠡᠢᠠ ᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠣᠬᠳᠣᠵᠣ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ‍ᠢ ᠡᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠣᠮ ᠂ ᠮᠣᠢᠠ ᠴᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠡᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠭᠦᠢᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠯ ᠵᠢᠠᠠ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠠ ᠡᠠᠮᠰᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠡᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠬ ᠃ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠴᠠᠢ ᠡᠠᠪᠬᠣ ᠭᠦᠢᠮᠣᠠ ᠤ ᠡᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠡᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠷᠠᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠢᠯᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠠᠢ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠭᠦᠢᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠠᠢ᠎ᠠ ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-09-11 09:57
   342 
    36 
    
2
  



 
   2019-09-11 10:11 
     
        /2019-09-11 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  