 
           
      
  2565
   41
   2019-07-03
   2020-01-21
  82
 
 
【   】
ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠬᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷ

             ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷ

       ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠬᠣᠬᠣ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ

      

          ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ

ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠱᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠴᠠᠳᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ ᠃ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠲ ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ
   2019-12-29 14:47
   758 
    319 
    
2
  



 
   2019-12-30 06:41 
     
        /2019-12-30 
   2019-12-29 17:20 
     
        /2019-12-29 
           
   2019-12-29 16:20 
     
        /2019-12-29 
      2019-12-29 14:57 
  
    2019-12-29 14:51 
   
 



arasi


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  