  
         
         
  11042
   106
   2017-10-13
   2019-12-09
  128
 
 
【   】
ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ


ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ   ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ    ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ

ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ      

ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠯᠡ   ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠩᠬᠡᠨ


ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ   ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ    ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ

ᠦᠷᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠯᠡ   ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠩᠬᠡᠨ


ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ   ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ   ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ

ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠤᠶᠠᠷᠩᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠩᠬᠠᠨ


ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ   ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ    ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ

ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ   ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ

ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ    ᠳᠤᠰᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ


ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ   ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡ

ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ︕


ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ   ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ

ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ   ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ


ᠨᠣᠢᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠵᠤ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠡ᠁


2020︱1︱1︱4

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
   2020-01-13 13:32
   106 
    142 
    
1
  



   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  