
           
      
  32221
   247
   2015-03-28
   2020-08-03
  382
 
 
【   】
ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ   


                         ᠭᠠᠯᠵᠤᠳ ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ


ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠰᠢᠪᠢᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠪᠬᠡᠰ ᠬᠦᠪᠬᠡᠰ

ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠨᠠᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠪᠢᠰᠬᠢᠯ᠎ᠡ

ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭ ᠨᠤᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠮᠤᠰᠬᠢᠯ᠎ᠡ  

ᠬᠤᠢᠮᠤᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠰᠬᠢᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠳᠡᠬᠡᠢ ᠦᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠰᠬᠢᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠪᠡᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠭᠠᠯᠵᠤᠳ ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
   2020-08-01 11:21
   26 
    69 
    
0
  



 
      2020-08-01 13:58 
   2020-08-01 13:00 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  