Шингээлт ( гурав ) : салхин багшийн “ Чингис сүлжээгийн зоогийн өргөө ” даахь ярилцлага

   
                                                                                                      
                                        
Нийтлэгч: salhin
Нийтлэсэн цаг: 2018-01-04 23:13
Зохилын ирэлт: Чингис сүлжээ
Уншилт: 82
Өвөр монголын жуу удын монгол уран зохиолчдын нийгэмлэг эрхлэв   Email: qinggis@163.com
Өвөр монголын сурчин сүлжээн үйлчлээгийн компани үйлчилгээ хангав   Email: sorqin@sorqin.com
Өвөр монголын ICP бүртгэлийн 12001629 дугаар тоот   Өвөр монголын сэргийлэх бүртгэлийн 15042102000103 дугаар тоот
нүүр хуудас
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠪ