Уйгуржин монголоос кириллд хөрвүүлэх тусгай сүлжээн найруулагч элсэх мэдэгдэл
                     
   


Сүлжээний цаг үетэй зэрэгцэн хөгжих идэвх чанарыг бадруулж , уншигчдад хандуулан , зохиогчдыг урамшуулж , дэлхийн монголчуудын утга зохиол , аж амьдрал , жан араншин , соёл урлагийн солилцоог ахиулахын түлээ манай Чингис сүлжээ найруулагчдын эгнээгээ өргөтгөхөөр тогтоож , уйгуржин монгол үсгээс кирилл үсгт хөрвүүлж чадах, кирилл үсэг бичиг сайн мэддэг хоёр сүлжээн найруулагч нэмж элсэхээр байна .

Нэг , элсэх шаардлага :

Ажилдаа хариуцалгтай , сүлжээнд гарах боломж сарт 20 өдрөөс дээш байх .

Компиотер мэргэжилд үндсэн суурьтай , өсөг барлаж чадсан байх ( машин мэргэжил сайн , зурж төлөвлөх авъяастай хүмүүнийг урьдаар бодолхийлно ) .

⒊ Зохион байгуулалтын дүрэм тогтоолыг дагаж , зорилго харалт тодорхой байх .

⒋ Нэг жилээс дээш ажиллаж чадах .

⒌ Цалин хөлс байх үгүй учир сайн дурын байх .


Хоёр , найруулагчийн үүрэг :

⑴ Шинэ нэмэгдсэн бүтээлийг цаг даруйд нь хянаж элсэх

⑵ Зохилын мөр бадгийг засаж, онцгойлон гарчигт илэрч байх ташаа үсгийг засах

⑶ Зохиол бүрийн ангиллыг сайтар хянаж буруу бол дар даруй нь засаж тавих , ангилал зөв бол хожим аль нэг бүтээлийг хайхад дөхөм байдаг.

⑷ үргээчдэд халгумсаг , өөдрөг , идэвхтэй овроор хандаж , идэвхтэй шүүмж чимээ үлдээж, сүлжээчидэд урмас хайрлаж, идэвхтэй харилцаж байх.

⑸ Бүтээл нийтлэх : найруулагчид бусад сүлжээгээс шилжүүлэх , шингээлт (视频 ) зураг сүүдэр оруулах , бусдын зүгээр сайн бүтээлийг машиндаж оруулах … зэрэг аргаар гараг бүр адагтаа таван бүтээл нийтлэхийг баримтална , өөрийн хамааралтын өдөрт сүлжээний бөхийлөө явдлыг анхаарч бүтээл цөөн байвал гүйцэд агуулга нэмж байх.

⑹ Сүлжээний гар машины хэлбэрыг идэвхтэй ашиглаж , нөлөөтэй чанарлаг бүтээлийг даруйхан гар машин сүлжээгээр дамжуулж байх.

Гурав , найруулагчдад өгөх амлалт :

Найруулагчдад үнэмлэх гардуулхын хамт шилдэг найруулагч шалгаруулж шагнан урамшуулах ажилгааныг жил бүр нэг удаа явагдуулна .

Онцгойлон сүлжээн орлого тохиромжтой үед шилдэг найруулагч и шагнах буюу найруулагчид харамж олгоно .

Дөрөв , нэр мэдүүлэх хугацаа :

2017 оны 12 сарын 17-ий өдрөөс 2018 оны 1 сарын 30-ий өдөр болтол.

Тав , харилцах хүмүүн : хатанбаатар

Харилцах утас : 13847635928 , 18648117977


“ Чингис сүлжээ ”-гийн найруулах зөвлөл

2017 оны 12 сарын 17-ий өдөр

Нийтлэгч: salhin
Нийтлэсэн цаг: 2018-01-06 22:38
Зохилын ирэлт: Чингис сүлжээ
Уншилт: 368
Өвөр монголын жуу удын монгол уран зохиолчдын нийгэмлэг эрхлэв   Email: qinggis@163.com
Өвөр монголын сурчин сүлжээн үйлчлээгийн компани үйлчилгээ хангав   Email: sorqin@sorqin.com
Өвөр монголын ICP бүртгэлийн 12001629 дугаар тоот   Өвөр монголын сэргийлэх бүртгэлийн 15042102000103 дугаар тоот
нүүр хуудас
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠪ