   
         
    
  94015
   117
   2014-03-27
   2019-06-09
  593  
 
 
   113 
   113 
  3
  42
    3
  1
  7
  19
    1
  1
  3
   3
  4
 4
     6
     1
   15
  (21)
21   (1/2)   1 2  
   
 



ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠲᠤ

  

  
ᠫᠦᠷᠱ

 


 
 
  

  
  
 
 
  

  
 
  
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  